แลพังงา

9 พฤศจิกายน 2017
169   0

(ประชาสัมพันธ์ QR Code)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“นำร่องถนนอู่เรือ ใช้ QR Code แทนเงินสด” วันที่ 9 พ.ย.บริเวณ สามแยกอู่เรือ ถนนอู่เรือ อำเภอเมืองพังงา สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา เปิดงานการประชาสัมพันธ์การใช้ KRUNGTHAI QR CODE ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่จะนำไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ โครงการ Nation e-Payment เป็นการรณรงค์การใช้ Standard QR CODE เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด ทุกจังหวัดต้องมีหนึ่งส่วนถนนที่ต้องมี QR Code หรือเครื่อง EDC ซึ่งถนนอู่เรือเป็นแหล่งชุมชนร้านค้าเก่าแก่ที่หลากหลายด้วยสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของจังหวัดพังงา โดยธนาคารกรุงไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้วยการใช้ KRUNGTHAI QR CODE ขึ้นในถนนสายนี้ เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Code แทนการใช้เงินสด ปัจจุบันถนนอู่เรือมีร้านค้าที่สามารถชำระเงินผ่านระบบสแกน QR Code แล้วกว่า 20 ร้านค้า…

(ใช้กีฬาพัฒนาคน พัฒนาเมือง)

“ใช้กีฬาพัฒนาคน พัฒนาเมือง” สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา กล่าวว่า กีฬาถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความรักและความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ กีฬาสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ให้เกิดเป็นความรัก เกิดเป็นทีมที่มีความเข้าใจกัน ทำให้สุขภาพแข็งแรง ทำให้ไม่เป็นโรค ดังประโยคที่ว่า ความไม่เป็นโรค เป็นลาภอันประเสริฐ และ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำทีมผู้บริหารจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ลงเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นของอำเภอตะกั่วทุ่ง นำโดยนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมอำเภอตะกั่วทุ่ง (ภาพ ขอบคุณ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

 

เขยพังงา