ข่าวสังคม » นายกสโมสรโรตารีภูเก็ต จัดประชุม Club Assembly

นายกสโมสรโรตารีภูเก็ต จัดประชุม Club Assembly

9 พฤศจิกายน 2017
197   0

พัทธ์ธีรา กิตติวีระนนท์ นายกสโมสรโรตารีภูเก็ต จัดประชุม Club Assembly เพื่่่อติดตามผลการดำเนินงานของสโมสรฯ โดยมี ธนิต ตันติวิท โชคชัย ชีวเจริญกุล เลิศรัตน์ ผิวงาม สาโรจน์ อังคณาพิลาส สมศักดิ์ คูสุวรรณ สวนศรี เตี่ยวสกุล และ ณิญาภัษร์ โพชนุกูล ร่วมด้วย ณ ห้องเมซซานินฟลอร์ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็๖