จากสำนึกสู่ปากกา » ท่องเที่ยวชุมชน….ทางรอดของประเทศไทย (7)

ท่องเที่ยวชุมชน….ทางรอดของประเทศไทย (7)

8 พฤศจิกายน 2017
145   0

 

ในการรวมตัวเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย ความล้าหลังของประเทศไทยต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของประเทศไทยในระดับที่น่าอนาถ

เมื่อกัมพูชาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ Community Based Tourism Standard ภายใต้การร่วมจัดทำมาตรฐานของชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยด้วย แต่ภายหลังจากมาตรฐานท่องเที่ยวชุมชนในอาเซียนแล้วเสร็จและมีการประกาศใช้

บุคคลระดับรัฐมนตรีของไทยไปประชุมและโดนรัฐมนตรีท่องเที่ยวกัมพูชาเสนอแนะว่า หากไทยทำไม่เป็นหรือทำไม่ได้ เดี๋ยวกัมพูชาจะส่งทีมเข้ามาช่วยแนะนำและจัดทำร่างให้ จากที่เคยคุยเขื่องทั่วประเทศว่าไทยเป็นชาติพี่เบิ้มอาเซียนจนคนหัวเราะหงายท้องกันมา

ทำให้มีการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผมเป็นคนรับผิดชอบในการจัดทำครั้งนี้ โดยมีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาร่วมกันจัดทำ และในเบื้องต้นเราเอามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอาเซียนมาตรวจสอบว่าเราจะต้องทำมาตรฐานให้เหนือกว่ามาตรฐานของอาเซียน

ได้มีการนำแบบทดสอบลงไปทดสอบในท่องเที่ยวชุมชนหลักในภาคใต้ที่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกที่บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บ้านสีกายเหนือ จังหวัดหนองคาย และภาคเหนือที่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเชิญหน่วยงานราชการ เอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาร่วมระดมความคิดเห็นและปรับแก้กันจนกระทั่งแล้วเสร็จ ตกผลึก เราจึงนำมาตรฐานที่ได้เข้ามาประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์กันอีกโดยการเชิญส่วนราชการต่างๆ

จนกระทั่งทุกฝ่ายยอมรับออกมาเป็นมติ

แต่เพราะปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่มีความเข้าใจและความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนมากเพียงพอ เข้ามาเพียงแค่ประชุมและลงพื้นที่เพียงแค่ห้องประชุมและทานข้าวก่อนขึ้นเครื่องบินกลับ

จึงเออออห่อหมกกับบางหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจที่ต้องการ

ตัดที่พักค้างแรม

เพราะตัวเองไม่มีปัญญาประเมินและไม่เข้าใจ

เมื่อบุคคลระดับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่มีความเข้าใจ บุคคลระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวไม่มีความเข้าใจแถมไม่ถาม กลับไปโยนกลองให้ปรับแก้ตามทีคณะอนุกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่ไม่มีความเข้าใจในด้านการท่องเที่ยวชุมชน

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการให้บริษัทนำเที่ยวบริษัทเดียวเข้าไปสำรวจและพัฒนา รับคนเข้าไปเที่ยว โดยไม่มีบริษัทอื่นเข้าไปแซมประดุจหนึ่งเป็นการล็อคสเป็คให้บริษัทเอกชน

แต่เพราะการเป็นรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงไม่มีใครอยากจะออกมาทะเลาะกับทหารทั้งที่วันนี้

มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เสร็จสมบูรณ์ในชั้นกรมการท่องเที่ยว

แต่กลับมีอุปสรรค คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติไม่แง้มกะลาออกมาดูว่า

กัมพูชาเพื่อนบ้านเราที่เคยอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาพักอาศัยในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด แต่วันนี้พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนไปไกลกว่าประเทศไทย

ที่ต้องการถลุงงบอุดหนุนเพื่อไปพัฒนาเพียงแค่จุดที่ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการ

โดยไม่กระจายไปยังทุกท่องเที่ยวชุมชนทั้งประเทศ

วันนี้ท่องเที่ยวชุมชนของประเทศไทยจึงทำได้เพียงแค่เข้าไปสู่การประเมิน การรับรองจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาการให้มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนอาเซียนที่เสร็จสรรพออกมาหลายปีแล้ว

แต่ประเทศไทยกำลังงุ่มง่ามอยู่กับการต้วมเตี้ยมในการแก้ไขเพื่อเอาใจหน่วยงานบางหน่วยงานที่พูดเก่งแต่ประเมินไม่เข้าท่าจากการที่ผมได้เคยร่วมลงไปประเมินด้วย

ท่องเที่ยวชุมชนไทยกำลังจะเฉาตายในอนาคต

เพราะ

ฝีมือและน้ำมือของบุคคลระดับ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันนี้

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวในวันนี้

กำลังจะพาท่องเที่ยวชุมชนทั้งประเทศลงเหวภายใต้แนวคิดไม่ค่อยจะเข้าท่าและการไม่เข้าใจการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง

ต้องการเพียงแค่การลงทุนวันนี้ พรุ่งนี้ต้องมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปเยอะแยะมากมายแบบคนแย่งขึ้นรถทัวร์ในหน้าเทศกาล

ต้องการลงทุนวันนี้ เพื่อให้เงินไหลมาเทมาแบบการออกรถทัวร์คันใหม่เพื่อเน้นย้ำให้ลูกค้าเข้ามาเยอะจะได้คืนทุนประการนั้น

มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนไทยจึงกลายเป็นขี้เป็ดเละๆที่วางบนก้อนข้าวเหนียวแทนสังขยา