แลพังงา

6 พฤศจิกายน 2017
165   0

(ถนนวัฒนธรรมตะกั่วป่า)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ถนนวัฒนธรรมตะกั่วป่า”เริ่มแล้วเมื่อ 5 พ.ย. มีรายงานว่า บริเวณถนนศรีตะกั่วป่าและถนนอุดมธารา เป็นถนนในการจัดงานถนนวัฒนธรรมตะกั่วป่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินชมงาน ชิมอาหารคาวหวานท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 5 พ.ย.60 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 61 ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น. ภายในงานนอกจากจะได้ชมอาคารชิโนโปตุกิส เรียงรายสองข้างถนน ยังมีอาหารคาวหวานเก่าแก่โบราณ อาทิ ห่อหมก ฉีเปีย ปลาแนม ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมเต้าส้อ ขนมผิง ขนมจู้จุ่น ขนมเบื้อง ขนมโค ขนมโกซุ้ย นำมาจำหน่ายโดยคนพื้นถิ่น (ภาพ ขอบคุณ Thanakorn Trakarntanasuk)…

( ป้ายขยายโค้งถนนบ้านควนกะไหล)

“ขยายโค้งถนน” วันที่ 6 พ.ย.แขวงทางหลวงพังงา เผยกับเขยพังงาว่า จะมีการก่อสร้างขยายถนนบริเวณโค้งบ้านควนกะไหล โดยการขยายเข้าไปในร่องเกาะกลางถนนอีก 1 ช่องจราจร จากจุดที่มีการปิดช่องจราจร ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเซ็นก่อสร้าง โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2561 “โค้งถนนดังกล่าวถูกปิดช่องจราจรให้เหลือ 1 ช่องทางมานานกว่า 6 ปี เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง”…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา