แลพังงา

3 พฤศจิกายน 2017
324   0

(เปิดสถาธนานุบาล)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“เปิดสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ)” วันที่ 2 พ.ย.60 สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา เป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลทับปุด โดยมี ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอทับปุด ธราธิป ทองเจิม รอง นายก.อบจ.พังงา ผู้ตรวจสถานธนานุบาลประจำภาค 13 ผู้ตรวจสถานธนานุบาลประจำเขต 35 ผู้จัดการสถานธนานุบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ภาณุพันธ์ สงวนพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับปุด เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลทับปุด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทับปุด ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยให้บริการด้านการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล

(ถนนวัฒนธรรม)

“สถานธนานุบาลแห่งนี้ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการอัตราดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน” (ภาพ ขอบคุณ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…“เตรียมเปิดถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า” เพ็ญศรี จิตร์ประสานต์ ประธานชุมชนตลาดใหญ่ เปิดเผยว่า ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า จะเปิดให้เที่ยวชมทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.60 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค.61 ภายในงานชมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ถ่ายภาพสวย ๆ บนสตรีทอาร์ต (ศิลปะบนฝาผนังข้างถนน) ชิมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ช้อปผ้าพื้นเมือง หัตถกรรมพื้นถิ่น ของฝากของที่ระลึกมากมาย (ภาพ ขอบคุณ จันทรา สุขนุช)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา