แลพังงา

2 พฤศจิกายน 2017
200   0

(มอบเงินอัดฉีด)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“พังงามอบเงินอัดฉีด” ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา เป็นประธานมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ปี 60 โดยมี ชาญศักดิ์ ถวิล ภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รอง ผวจ.พังงา บำรุง ปิยนามวาณิช นายก.อบจ.พังงา ให้เกียรติร่วมงาน รวยชัย กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพังงา เผยว่า ในปี 2560 จังหวัดพังงาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 4 รายการ ประกอบด้วย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 60 ที่จังหวัดสงขลา นักกีฬาจังหวัดพังงาได้รับ 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ที่จังหวัดสงขลา ได้รับ 1 เหรียญทองแดง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 60 ที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ได้รับ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 60 ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับ 1 เหรียญทองแดง เงินอัดฉีด เหรียญทอง 30,000 บาท ผู้ฝึกสอน 12,000 บาท เหรียญเงิน 20,000 บาท ผู้ฝึกสอน 10,000 บาท และเหรียญทองแดง 10,000 บาท ผู้ฝึกสอน 8,000 บาท โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000 บาท งบประมาณมาจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดพังงา จำนวน 315,000 บาท งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา จำนวน 315,000 บาท…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา