ข่าวเศรษฐกิจ » พพ.กระตุ้นเอสเอ็มอีอนุรักษ์พลังงาน

พพ.กระตุ้นเอสเอ็มอีอนุรักษ์พลังงาน

23 ตุลาคม 2017
82   0


พพ.เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระตุ้นเอสเอ็มอี เร่งลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้จัดเสวนา “SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยประเทศชาติให้มีความมั่นคงด้านพลังงาน มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

“การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นแนวทางการล งทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลัง งานให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ พพ. และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับทราบประโยชน์ต่าง ๆ หากมีการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเข้าร่วมโครงการกับ พพ. ตลอดจนความรู้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” นายวันชัย กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พพ.มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ.จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุม รวมถึงเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ