ข่าวเศรษฐกิจ » ก.เกษตรฯ ยืนยันสินค้าเกษตรจีเอพีปลอดภัย

ก.เกษตรฯ ยืนยันสินค้าเกษตรจีเอพีปลอดภัย

23 ตุลาคม 2017
122   0


กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันสินค้าเกษตรจากแปลงจีเอพีปลอดภัย พร้อมผนึกกำลังเฝ้าระวังความปลอดภัยจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายอย่างเข้มข้น

นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากแหล่งผลิตพืชทั่วประเทศ 196 ชนิด รวม 4,518 ตัวอย่าง ช่วงเดือนตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 แบ่งเป็น แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (จีเอพี) 1,608 ตัวอย่าง และแปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานจีเอพี 2,904 ตัวอย่าง และแปลงเกษตรอินทรีย์ (Organic) 6 ตัวอย่าง สรุปว่าสินค้าเกษตรที่เก็บจากแปลงที่ได้มาตรฐานจีเอพี ผ่านมาตรฐานสารพิษตกค้างร้อยละ 92.2 และแปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานจีเอพี ผ่านมาตรฐานร้อยละ 93.6 ส่วนแปลงเกษตรอินทรีย์ 6 แปลง ไม่พบสารตกค้างทั้งหมด ทั้งนี้ จากการตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตร 145 ชนิด จาก 196 ชนิด ผ่านมาตรฐานปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น หอมแดง มะเขือยาว ผักสลัด/ไฮโดรโพนิกส์ ผักกาดหอม กระเจี๊ยบเขียว บลอคโคลี ชะอม ถั่วแขก เห็ด กล้วย สตรอเบอร์รี ส้มโอ เป็นต้น

นายอุทัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีแนวทางกำกับดูแลสินค้าเกษตรที่อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐานที่ตรวจพบการตกค้างเกินค่ามาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรจะไม่ออกใบรับรองแหล่งผลิตพืชให้เกษตรกรรายนั้น และต้องยื่นขอรับรองใหม่ ส่วนสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและตรวจพบการตกค้างเกินค่ามาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งเตือนเกษตรกรให้ปรับปรุงระบบการผลิต พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หากแนวทางแก้ไขปรับปรุงไม่ได้ผลหรือไม่มีประสิทธิภาพและตรวจพบปัญหาซ้ำ กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาให้พักใช้ใบรับรองแหล่งผลิตพืชต่อไป โดยระยะต่อไปกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกันเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายอย่างเข้มข้นใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป