ข่าวพระราชสำนัก » ภูเก็ตออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า

ภูเก็ตออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า

19 ตุลาคม 2017
334   0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่และชมรมทันตแพทย์เอกชนจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ลานเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวนมากเข้ารับบริการของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้กิจกรรมโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2560 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์วิชระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง สาธารณสุขอำเภอเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา ชมรมทันตแพทย์เอกชนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกันจัดขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2560

นายบุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์วิชระภูเก็ต กล่าวถึงการให้บริการของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้กิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวว่า สืบเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม ของทุกปี มูลนิธิ พอ.สว.และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ทันตสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” และรวมพลังวิชาชีพทันตกรรม รณรงค์สร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2560

โดยในปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง สาธารณสุขอำเภอเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา ชมรมทันตแพทย์เอกชนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้แก่ ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย โดยจัดให้บริการจุดปฏิบัติงานใหญ่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดี