ข่าวพระราชสำนัก » เกษตรพังงาสั่งลุย เดินหน้าเต็มกำลัง เร่งติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

เกษตรพังงาสั่งลุย เดินหน้าเต็มกำลัง เร่งติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

18 ตุลาคม 2017
299   0

เกษตรพังงาสั่งลุย!!!ให้เกษตรอำภอเกาะยาวเดินหน้าเต็มกำลัง เร่งติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพังงารายงานว่า นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว พร้อมด้วยนางสาวชวนคนึง วรัจฉรียกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสุดปิติ เหียงมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ร่วมกันติดตามให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลเกาะยาวใหญ่และตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ซึ่งโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยโดยใช้สารชีวภัณฑ์ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการสามารถจำหน่ายผลผลิตไปแล้ว จำนวน 2 รอบ สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ได้ครัวเรือนละ 1,000 – 1,500 บาท

ทั้งนี้การพัฒนาการเกษตร“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบชุมชนเกษตรกร เสนอโครงการที่ประสงค์จะดำเนินการแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในขุมชนของอำเภอเกาะยาวมากที่สุด