ข่าวภูเก็ต » จ.ภูเก็ตจัดบรรพชาอุปสมบท 89 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

จ.ภูเก็ตจัดบรรพชาอุปสมบท 89 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

17 ตุลาคม 2017
391   0

จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำนวน 89 รูป

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่วัดเทพวนาราม อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมีพระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และมีนายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี จำนวนมาก

นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ที่เห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้ทุกจังหวัด จัดบรรพชาอุปสมบท จังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 รวม 15 วัน ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางที่เห็นเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ยื่นความจำนงโดยสมัครใจ ในส่วนของข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้