ข่าวภูเก็ต » โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดบวชชีพราหมณ์นักเรียน 89 คนถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดบวชชีพราหมณ์นักเรียน 89 คนถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

13 ตุลาคม 2017
269   0

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้จัดโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 13.15 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นางสมจิตต์ สุทธางกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2560 ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพระอาจารย์วิฑูร เขมิโย พระอาจารย์ทองอยู่ สิริธัมโม พระวิทยากร นางรุ่งนภา พุฒแก้ว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และคณะกรรมการโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี

​นางรุ่งนภา พุฒแก้ว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวว่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้จัดโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตขึ้น เพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13-16 ตุลาคม 2560 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และช่วยสืบทอด และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป

โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าร่วมโครงการบวชชีพราหมณ์ รวมทั้งสิ้น 89 คน ตลอดทั้งยังมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 18 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 107 คน