ข่าวภูมิภาค » พ่อเมืองลั่นเขตเศรษฐกิจ-โบราณสถานอยุธยาต้องไม่โดนน้ำท่วม

พ่อเมืองลั่นเขตเศรษฐกิจ-โบราณสถานอยุธยาต้องไม่โดนน้ำท่วม

13 ตุลาคม 2017
73   0


พ่อเมืองอยุธยาเรียกประชุมด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ลั่นเกาะเมือง เขตเศรษฐกิจ เขตโบราณสถาน เขตอุตสาหกรรม และชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ต้องไม่ถูกน้ำท่วมในปีนี้

วันที่ 13 ต.ค. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกประชุมด่วนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จากนั้นเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ป้องกันน้ำท่วมเกาะเมืองกรุงเก่าอย่างเต็มกำลังความสามารถ ต้องเฝ้าระวังน้ำตลอด 24 ชั่วโมง เสริมคันดินและกระสอบทรายบนถนนอู่ทองตรงจุดเสี่ยง เช่น ฝั่งทิศตะวันตกและฝั่งทิศเหนือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวและนักลงทุน เห็นว่าเขตเศรษฐกิจ เขตโบราณสถาน เขตอุตสาหกรรม และชุมชนเมืองขนาดใหญ่ของอยุธยา จะไม่ถูกน้ำท่วมในปีนี้

ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำลำคลองใน 6 อำเภอที่ถูกน้ำท่วมไปแล้ว จะต้องสำรวจเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการในการเยียวยาช่วยเหลือ ทั้งในระหว่างที่น้ำท่วมและหลังน้ำลด โดยให้อำเภอและท้องถิ่นประสานข้อมูลทำงานกันเป็นทีม เช่น การช่วยเหลือทำจุดรองรับการอพยพคนและสิ่งของหนีน้ำท่วม การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยเหลือเรื่องอาหาร น้ำดื่ม ไปจนถึงสุขาเคลื่อนที่ หรือสุขาลอยน้ำ

สำหรับพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ 7 ทุ่งแก้มลิงตามธรรมชาติ กว่า 6 แสนไร่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ทำความเข้าใจทั้งประชาชนนอกคันกั้นน้ำ ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากแม่น้ำ กับเกษตรกรในทุ่งนาที่จะต้องรับน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือขัดแย้งกัน