ข่าวการเมือง » กองทัพไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล 1 ปี วันสวรรคต

กองทัพไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล 1 ปี วันสวรรคต

13 ตุลาคม 2017
74   0


พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่เป็นทั้งนักรบและนักพัฒนาไปพร้อมกับการป้องกันประเทศ และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และการดำรงตนของข้าราชการและครอบครัวตลอดไป.