ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำข้าราชการ กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม Big cleaning พื้นที่ศาลากลาง

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำข้าราชการ กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม Big cleaning พื้นที่ศาลากลาง

12 ตุลาคม 2017
130   0

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำข้าราชการ กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม Big cleaning พื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและบริเวณโดยรอบ เพื่อปลุกกระแสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนตื่นตัวร่วมทำความสะอาดหน่วยงานและบ้านเรือนของตนเองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 12 ต.ค.2560 ที่บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง และ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กว่า 100 คน จากทุกหน่วยงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ร่วม กิจกรรม ทำความสะอาด Big cleaning ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and hearts” ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและบริเวณโดยรอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตสะอาดและสวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนพร้อมใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แม้ว่าฝนจะตกแต่ทุกคนมีความสามัคคีและมาร่วมทำความดีมาร่วมกันรักษาความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกวาระหนึ่ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างและเป็นการปลุกกระแสให้แก่ประชาชนประชาชนตื่นตัวร่วมทำความสะอาดหน่วยงานและบ้านเรือนของตนเอง ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตที่ได้กำหนดกิจกรรม Big cleaning ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and hearts” ประจำเดือนตุลาคม 2560 ในระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่พระเมรุมาศจำลอง ณ เวทีกลางสะพานหิน ควบคู่กับการทำความสะอาด ถนนบริเวณสายหลัก สายรอง เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ถางหญ้า ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ปลอดภัยปรับเปลี่ยนตกแต่งผ้าระบายสีขาวดำบริเวณอาคาร ผนังกำแพงของสถานที่ราชการให้มีความสวยงาม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจ ตรวจสอบ และดำเนินการให้ ท่อระบายน้ำ ลำราง คูระบายน้ำ สามารถให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกและรวดเร็ว และให้แขวงทางหลวงภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งให้ทุกหน่วยทำความสะอาดอาคารสถานที่ส่วนราชการ โดยเฉพาะบริเวณผนังกำแพงของส่วนราชการให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สะอาด และสมพระเกียรติ ที่สุด