ข่าวเศรษฐกิจ » ธ.ก.ส.จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล

ธ.ก.ส.จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล

12 ตุลาคม 2017
100   0


ธ.ก.ส.จัดงานอุปสมบทหมู่ 89 คน ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมสานต่อคำสอนในหลวงรัชกาลที่ 9

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ.ก.ส.ได้น้อมนำหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาเป็นแกนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร การพัฒนาภาคชนบท เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

ประกอบกับช่วงตุลาคม 2560 เป็นเดือนแห่งวันคล้ายวันสวรรคตและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ.ก.ส.น้อมถวายความอาลัยโดยอุปสมบทหมู่พนักงาน ธ.ก.ส.จำนวน 89 คน เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมตั้งปณิธานสานต่อคำสอนพ่อสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส.โครงการธนาคารต้นไม้ โครงการฝายชะลอน้ำ โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินสู่ชุมชน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมอุปสมบทหมู่พนักงาน ธ.ก.ส.ครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง คือ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว กรรมการธนาคาร และนายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ อดีตรองผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมอุปสมบทเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไปพร้อมกับพนักงานที่ตั้งปณิธานในการอุปสมบทครั้งนี้ด้วย โดยอุปสมบทตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 รวม 15 วัน ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร.