ข่าวภูเก็ต » ทรภ.3จัดโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวันเพื่อพ่อ

ทรภ.3จัดโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวันเพื่อพ่อ

12 ตุลาคม 2017
125   0

ผบ.ทรภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิด ผบ.ทรภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวันเพื่อพ่อ และพิธีมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมให้พลับพลาที่ประทับฯ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 09.09 น. พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ ผบ.ทรภ.3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวันเพื่อพ่อและพิธีมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ให้ห้องประชุมพลับพลาที่ประทับฯ ซึ่ง สโมสรโรตารี ภูเก็ต และสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในการอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีภูเก็ต ภาค 3330 ได้จัดทำโครงการปลูกต้นดาวเรือง และต้นทานตะวันเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการทำงานของนักเรียน และสร้างเจตคติที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์ และมีความคิดที่มีจิตสาธารณะ

การนี้สโมสรโรตารี ภูเก็ต จัดพิธีมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ ประกอบด้วยโต๊ะ จำนวน 10 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 16 ตัว สำหรับใช้รับรองการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับฯ นายทหารฝ่ายอำนวยการ ข้าราชการและกำลังพลในทัพเรือภาคที่ 3 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีฯ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวัน ณ บริเวณพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สะพานหิน อ.เมือง จว.ภูเก็ต