ข่าวกีฬา » คลอดรายชื่อลอดห่วงก่อนเปิดหั่นเอา6คนลุยคิงส์คัพ

คลอดรายชื่อลอดห่วงก่อนเปิดหั่นเอา6คนลุยคิงส์คัพ

12 ตุลาคม 2017
75   0

นายธนวัฒน์ ประสงค์เจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อการเตรียมความพร้อมของทีมตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทย สมาคมฯ มีกำหนดจะเปิดคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติ ในระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค.นี้ ที่อาคารมูลนิธิตะกร้อแห่งชาติ จ.ปทุมธานี เริ่มจาก ทีมหญิง จะเปิดคัดวันที่ 21 ต.ค. ขณะที่ ทีมชาย เปิดคัดวันที่ 22 ต.ค. เริ่มเวลา 9.00 น.เป็นต้นไป สำหรับคุณสมบัตินักกีฬานั้น สมาคมฯ วางเกณฑ์ไว้คือ นักกีฬาหญิง จะต้องเคยติดทีมชาติชุดคิงส์คัพ เมื่อปี 2559 และ แรงกิ้ง 1-20 คะแนนเฉลี่ยดีที่สุดในการแข่งขันตะกร้อพระเทพฯ 2560 หรือ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา รายการหนึ่้งรายการใดเพียงรายการเดียว ส่วน นักกีฬาชาย จะต้องเคยติดทีมชาติชุดคิงส์คัพ เมื่อปี 2559, แรงกิ้ง 1-20 ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2560 และนักกีฬาชินลงทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์มาเลเซีย ที่อยู่ในแรงกิ้ง 1-20 ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2559

สำหรับ นักกีฬาหญิง ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 22 คน ประกอบด้วย สุจิตรา นะวะสิมมา, วราภรณ์ พิมพรัตน์, วรินธร เศษรักษา, ชวิศา รักษาชาติ, รัตน์ตะวัน เขียวขอม, พิมพิกา มุ่งสุเพ็ง, มนธิรา บัวเผื่อน, อารีญา นามสมบูรณ์, สุทาสินี เบ้าชนะ, จุฑามาศ โตนพรมรัมย์, ภัทรวดี จันทหาร, สุธิชา อุปจันโท, มาลินี ศรีสวรรค์, เกศสินีย์ โปยิ้ม, เมธินี ฤกษ์สกุลไพร, สุทธิดา อุปจันโท, ศิริกุล ชุมทอง, ศิรินภา ทิพพิชัย, ศรีรัตน์ พงศาวกุล, เยาวเรศ ใจซื่อ, จันทกร โพธิ์ไทรคุ้มครอง, วิไลลักษณ์ ทัพบุญมี

ขณะที่ นักกีฬาชาย ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 24 คน ได้แก่ ณราชัย ชูเมืองกุศล, ภูวนันท์ กันธวงศ์, ธนันชัย สุปัน, สุพจน์ ผดุงกรรณ์, พิทยา พลอยเจริญ, เอกชัย มาสุข, ธีระศักดิ์ กลิ่นศรีสุข, โกศล นวลละออง, สันฐิติ ดาวเรือง, นนธวัฒ ธีนะวัฒนา, สิทธิชัย ศิลาถาวรวงษ์, ธไนวัฒน์ อยู่สุข, กัมพล ป้อมประสิทธิ์, นพดล สีหะ, ไชยา วัตถาโน, สืบสกุล ส่วยนุ, อนุพงษ์ ช่อฮวด, รณชัย รอดยิ้ม, อุทัยวุฒิ แก้วมะยม, วัฒนา ใจเย็น, เอกกวี รื่นพารา, โกมินทร์ เนาว์นนท์, วิศรุต ศรีสวัสดิ์, นพดล คงแถวทอง

ทั้งนี้ กติกาคัดเลือก ให้นักกีฬาแต่ละคนเลือกคู่เตะ 1-2 คนมาเอง ประลอง 2 รอบ รอบละ 10 นาที แล้วเรียงคะแนนอันดับ จากนั้นคัดนักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับ 1-6 เป็นนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติไทย.

 

 

สนับสนุนเนื้อหา
dailynews.co.th