ข่าวการเมือง » ขยายเวลาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำอีก 90 วัน

ขยายเวลาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำอีก 90 วัน

12 ตุลาคม 2017
72   0


ที่ประชุมสนช.เห็นชอบขยายเวลาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำไป อีก 90 วัน ครบกำหนด 25 ม.ค.61

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำออกไปอีก 90 วัน ด้วยคะแนนเสียง 187 งดออกเสียง 2 ซึ่งเป็นการขยายเวลาครั้งที่ 4 และจะครบกำหนดในวันที่ 25 มกราคม 2561

ทั้งนี้ กรรมาธิการชี้แจงเหตุผลที่ขอขยายเวลาออกไป ว่า เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบต่อประเทศและคนในวงกว้าง และยังมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้อีกจำนวนมาก จึงต้องพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน