ข่าวการเมือง » กรมโยธาธิการฯ ตักบาตรถวายพระราชกุศล 1 ปีวันสวรรคต

กรมโยธาธิการฯ ตักบาตรถวายพระราชกุศล 1 ปีวันสวรรคต

12 ตุลาคม 2017
100   0


นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองยังได้นำต้นดาวเรืองมาเรียงเป็นเลขเก้าไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชด้วย