ข่าวสังคม » กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา มอบของที่ระลึกแด่ ผภก.

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา มอบของที่ระลึกแด่ ผภก.

12 ตุลาคม 2017
171   0

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา มอบของที่ระลึกแด่ ผภก.ในโอกาสแสดงความยินดีที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 11 ต.ค. 60 เวลา 15:00 น.ฯพณฯ MA CUIHONG กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาและสำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา มอบของที่ระลึกแด่ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ในโอกาสแสดงความยินดีที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมทั้งได้หารือในประเด็นการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีน และสายการบินจีนที่มาปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) การนี้ ฯพณฯ MA CUIHONG ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ ทภก.ได้ให้ความสำคัญการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวจีนเป็นพิเศษ เช่นการจัดทำป้ายบอกทิศทางต่างๆ เป็นภาษาจีน และบริการล่ามภาษาจีน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคตระหว่างกัน ณ ห้องปฏิบัติงาน ผภก. อาคารสำนักงาน ทภก.