แลพังงา

10 ตุลาคม 2017
186   0

(พระเมรุมาศพังงา)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์………..“พระเมรุมาศพังงา เสร็จไปแล้วกว่า 98 %” วันที่ 9 ตุลาคม 60 สิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า เบื้องต้นพบว่า การก่อสร้างเสร็จไปแล้วกว่า ร้อยละ 98 โดยขั้นตอนสุดท้ายได้เก็บงานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบด้วย งานบัวฐาน งานติดม่าน งานลอยตัว แท่น พานพุ่ม พรม กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทดลองวางในตำแหน่งจริงและทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สิทธิชัย ศักดา กล่าวว่า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความคืบหน้าไปมาก สอดคล้องตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจากนี้จะเป็นการเตรียมพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อทำซุ้มเตาเผาดอกไม้จันทน์ ในส่วนของการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบจะยึดหลักการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะทำงานบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงรายละเอียดของการกำหนดจุดเพื่อการวางเต็นท์ ทางเดิน จุดนั่งของประชาชน เส้นทางการจราจร จุดบริการอาหาร จุดปฐมพยาบาลและจุดแสดงนิทรรศการ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 60 นี้……..ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…………เขยพังงา