ช่วยกันแลพังงา » ทำไมเศรษฐกิจพอเพียง ถึงต้องจัดทำเป็นบทเรียน…

ทำไมเศรษฐกิจพอเพียง ถึงต้องจัดทำเป็นบทเรียน…

9 ตุลาคม 2017
142   0

 

ฟันธงฉบับที่แล้ว ผู้เขียนเสนอให้นำเอา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาจัดทำเป็นบทเรียน บรรจุไว้ในการเรียนการสอน โดยเสนอให้ใช้จังหวัดพังงานำร่อง ปรากฏว่า มีผู้ใหญ่ในจังหวัดพังงาหลายท่าน ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนเข้ามามากมาย ทั้งผ่านทางข้อความและโทรศัพท์
ท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นไว้ว่า การทำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบทเรียน ก็เท่ากับเป็นการปลูกฝังเด็กไทยไปในตัว ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็ก จบการศึกษามาแล้ว ทุกคนจะมีเศรษฐกิจพอเพียงติดตัวไปดำเนินชีวิต ขอให้เข้าใจกันให้ดีด้วยว่า เศรษฐกิจพอเพียงมิได้สอนหรือปลูกฝังโดยไม่ให้มีการพัฒนา ไม่ให้รับสิ่งใหม่ ๆ แต่สอนให้ทุกคนรู้จักช่วยเหลือตนเอง แถมสร้างความปรองดองในกลุ่มคนได้ดีด้วย
อีกท่านหนึ่งกล่าวว่า ที่ผ่านมาเรากำลังเดินผิดช่องทาง ใช้การสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงทำกันที่ปลายเหตุ ทำไมถึงใช้คำพูดแบบนี้ ก็เพาะว่า หลายคนยังเข้าใจหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ถ่องแท้ บางคนเข้าใจแบบงู ๆ ปลา ๆ แล้วถามว่า ความสำเร็จจะอยู่ตรงไหน การต่อยอดเศรษฐกิจพอจะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างไร
อีกท่านหนึ่งกล่าวว่า เศษฐกิจพอเพียง ยังสอนไปถึงด้านการเมือง เกิดการเมืองที่โปร่งใส มีการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง หากเด็กไทยมีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสายเลือด เราก็จะได้นัการเมืองที่ดี กฎหมายที่ออกมาเพื่อเอาผิดกับนักการเมืองมากมาย เหมือนกับยุคนี้ ก็ไม่ต้องคิดกันออกมาใช้ให้เหมื่อยตุ้ม
อีกท่านหนึ่งกล่าวว่า คุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียงต่อตนเอง ที่ได้มีการศึกษาและสรุปออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว คือ ทำให้คนเราคิดเป็น มีสติต่อการกระทำต่าง ๆ รู้จักแบ่งปัน มีเหตุมีผลในการกระทำ สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง รู้จักพึ่งตนเองมากกว่าพึ่งพาผู้อื่น ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข…

นายป๊อบ