แลพังงา

7 ตุลาคม 2017
206   0

(ตักบาตรเทโว1)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยพัฒน์” วันที่ 7 ต.ค. สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา ได้ลพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในช่วงเช้าที่อำเภอเกาะยาว ช่วงบ่ายที่อำเภอท้ายเหมือง และในวันที่ 8 ต.ค.60 ช่วงเช้าที่อำเอคุระบุรี ช่วงบ่ายที่อำเภอกะปง… “ตักบาตรเทโว” วันที่ 6 ต.ค.ที่วัดประชุมโยธี อ.เมือง สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา ชาญศักดิ์ ถวิล ภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รอง ผวจ.พังงา นำส่วนราชการ และประชาชน ทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา โดยพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนาน (ภาพ ขอบคุณ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…

(ตักบาตรเทโว2)

ท้ายคอลัมน์ มีผู้อาวุโสในจังหวัดพังงา ได้แชร์ข้อคิดเห็นเข้ามาทางท้ายคอลัมน์ โดยให้ความเห็นว่า “เงินทอนโครงการ” ในจังหวัด น่าจะต้องมีการตรวจสอบกันบ้าง เนื่องจากความหมายของเงินทอนที่ใช้กันอยู่ ครอบคลุมไปทั่ว ตั้งแต่เงินทอนจากงบอุดหนุน เงินทอนจากโครงการที่ทำ เงินทอนจากการจัดกิจกรรมงานพิธี โดยมีการทอนกันในรูปแบบต่าง ๆ มีข้อเรียกร้องให้หน่วยงานในจังหวัด เช่น สตง.จังหวัดและ ป.ป.ช.จังหวัดลงไปตรวจสอบดูกันบ้างครับ…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา