ข่าวสังคม » ทต.ฉลองร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2560

ทต.ฉลองร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2560

29 กันยายน 2017
311   0

ทต.ฉลองร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2560 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต) การมอบรางวัลในระดับหน่วยงาน องค์กร และระดับจังหวัด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต) การมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ไล่ล่าจับจรเข้ การมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ ในโครงการติดตามประเมินผลและถอดบทโครงการ ประจำปี 2560 โครงการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน โดยสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพ-ภูเก็ต การมอบรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2560(โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) และสรุปประเด็นข่าวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต