ข่าวสังคม » ทต.ฉลองจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

ทต.ฉลองจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

29 กันยายน 2017
302   0

ทต.ฉลองจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบร้อยปีธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบร้อยปีธงชาติไทย โดยมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ เข้าร่วม ณ ลานหน้าเสาธง เทศบาลตำบลฉลอง

โดยนายกสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองได้ให้แนวนโยบายการปฎิบัติราชการและกล่าวขอบคุณข้าราชการที่พร้อมใจตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลอง