ข่าวสังคม » รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิด “Let Me Know More” ห้องสมุดออนไลน์

รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิด “Let Me Know More” ห้องสมุดออนไลน์

25 กันยายน 2017
486   0

นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 6 และกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิด “Let Me Know More” ห้องสมุดออนไลน์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดตั้งขึ้น ณ ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งใหม่ของบุคลากรทางการพยาบาล ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัยจากวารสารงานวิจัยต่างๆ กรณีศึกษา และแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ผ่านการสแกน QR Code ตามแนวนโยบายที่คณะผู้บริหารฯ ต้องการให้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็น Digital Hospital ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดูแลรักษาพยาบาล, การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดการทางด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับบริการ เมื่อเร็วๆ นี้