แลพังงา

15 กันยายน 2017
247   0

(ประชุมกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“สภาวัฒนธรรมอนุมัติโครงการจิตอาสา น้ำใจไมตรี” วันที่ 14 ก.ย. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) ประพันธ์ วงศ์พานิช ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ภายหลังเปิดการประชุม ได้มอบหมายให้ จรวย ดิษฐอำไพ รองประธานฯคนที่ 1 ทำหน้าที่แทน เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ โครงการจิตอาสาน้ำใจไมตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช วงเงินงบประมาณ 50,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

(ประชุมกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ2)

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดประพาสประจิมเขต(วัดถ้าพุงช้าง) วันที่ 17 ก.ย. และ กิจกรรมจัดทำซุ้มสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น สาธิตการทำน้ำสมุนไพร สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงมหรสพ 1 ชุด วันที่ 26 ต.ค.60 ภายในบริเวณจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ รายการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 3 รายการ คือ มวยกาหยง เรือก่าบาง และจอแหร้ง…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา