ข่าวเศรษฐกิจ » คลังแนะคุณสมบัติไม่ผ่านยื่นอุทธรณ์ภายใน 29 กันยายน

คลังแนะคุณสมบัติไม่ผ่านยื่นอุทธรณ์ภายใน 29 กันยายน

15 กันยายน 2017
184   0


คลังแนะผู้มีรายได้น้อย หากคุณสมบัติไม่ผ่าน และยังมีข้อสงสัยให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 29 กันยายน

นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า เมื่อเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่คุณสมบัติผ่านสามารถไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่หน่วยงานหรือสาขาที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 ทั้งประชาชนอาศัยในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากคัดกรองคุณสมบัติจาก 26 หน่วยงาน จากผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ทั้งหมด 14.176 ล้านคน มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 11.431 ล้านคน และไม่ผ่านคุณสมบัติ 2.74 ล้านคน

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 สำหรับจำนวนยื่นอุทธรณ์วันแรกจะมากหรือน้อยตัวเลขยังไม่นิ่ง เพราะยังเป็นวันแรกอาจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากผู้ขาดคุณสมบัติทั้งหมด 2.74 ล้านคน บางคนอาจยอมรับว่ามีรายได้ หรือทร้พย์สินเกินตามกำหนด จึงไม่ยื่นอุทธรณ์ หากยังมีข้อสงสัยทางการจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ดินจะส่งไปกรมที่ดิน รายได้ส่งไปยังกรมสรรพากร และหากยังมีข้อโต้แย้งจะเจรจาเป็นรายต่อราย แต่การยื่นอุทธรณ์จะทราบผลภายใน วันที่ 24 ตุลาคม เนื่องจากช่วงนี้ต้องขอดูแลเรื่องการรับบัตรสวัสดิการและต้องส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานช่วยตรวจสอบเพิ่ม