แลพังงา

14 กันยายน 2017
160   0

(ติดตามความคืบหน้า ก่อสร้างพระเมรุมาศ)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“พระเมรุมาศจำลอง” วันที่ 12 ก.ย.ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) ซึ่งใช้ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีความคืบหน้าตามลำดับ โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 10 ตุลาคม 60 นี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วมงานในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,500 คน โดยประชาชนยังสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ใน 8 ประเภทงาน ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร (ภาพ ขอบคุณพงษ์ธร ทะสังขาร์)………..

(โครงการอำเภอยิ้ม)

“อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” วันที่ 13 ก.ย.60 ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเกาะแรด หมู่ที่ 6 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง บัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ประธานเปิดงาน “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตะกั่วทุ่ง ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ประชาชนเสนอปัญหาความต้องการ เพื่อประมวลนำไปแก้ไขปัญหา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา ให้บริการความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ดินอำเภอตะกั่วทุ่ง ให้บริการให้คำปรึกษาในการออกโฉนด เรือนจำจังหวัดพังงา ให้บริการตัดผมฟรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง บริการตรวจสุขภาพ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา นำสินธงฟ้าราคาประหยัดมาจำหน่าย กศน. นำรถรถเคลื่อนบริการให้ความรู้แนะนำอาชีพ และสำนักงานประมงจังหวัดพังงา นำพันธุ์ปลามาปล่อยเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ (ภาพ ขอบคุณ เสรี นาวงศ์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา