ข่าวการเมือง » สมชัยระบุหากสรรหากกต.ใหม่ล่าช้า ไม่กระทบเลือกตั้ง

สมชัยระบุหากสรรหากกต.ใหม่ล่าช้า ไม่กระทบเลือกตั้ง

14 กันยายน 2017
93   0


กกต.เตรียมหารือ 19 ก.ย.จะยื่นศาล รธน.ตีความเรื่องอำนาจกำหนดวันเลือกตั้ง มั่นใจหากกระบวนการสรรหากกต.ใหม่ล่าช้า ไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.มีผลใช้บังคับ ซึ่งเรื่องที่มีผลทันทีคือกกต.จังหวัด 14 จังหวัดที่เหลืออยู่จะพ้นสภาพทันที สำนักงานกกต.จังหวัดจะถูกบังคับบัญชาโดยตรงจากผู้อำนวยการกกต.จังหวัด ขณะที่กกต.ชุดปัจจุบันมีผลต้องพ้นสภาพไปเช่นกัน แต่ตามกฎหมายกำหนดให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่

“ขณะนี้ยังดำรงตำแหน่งกกต.เช่นเดิม มีอำนาจหน้าที่เช่นเดิม ไม่ต้องเรียกว่ากกต.รักษาการณ์ แต่ได้พูดคุยกับกกต.คนอื่นแล้วว่ากกต.ชุดปัจจุบันจะทำภารกิจอย่างเต็มที่เท่าที่จำเป็น สิ่งใดที่เกินกว่าความจำเป็น เช่น เรื่องนโยบายหรือเรื่องที่การตัดสินใจส่งผลผูกพันต่อกกต.ชุดใหม่ ให้เป็นหน้าที่ของกกต.ชุดใหม่ดำเนินการ” นายสมชัย กล่าว

ส่วน กกต.ชุดปัจจุบันจะปฏิบัติหน้านี้นานเท่าใด นายสมชัย กล่าวว่า ต้องนับเวลาเป็น 4 ช่วง ช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงการสรรหา 90 วัน โดยตั้งกรรมการสรรหาซึ่งจะต้องขอชื่อตัวแทนจากองค์กรอิสระอื่นที่ไม่ใช่ กกต. มาเป็นกรรมการสรรหา ทั้งนี้ องค์ประกอบของกรรมการสรรหาจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ คือต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกกต. ส่วนการได้มาซึ่งกกต.ชุดใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหาอาจใช้วิธีเปิดรับสมัครหรือทาบทามบุคคลผู้ที่เหมาะสมได้ โดยกระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาและได้รายชื่อกกต.ชุดใหม่ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่สองที่ใช้เวลา 45 วัน คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติบุคคลตามรายชื่อ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่สาม คือการลงมติของสนช.ว่าจะเห็นชอบรายชื่อกกต.ชุดใหม่หรือไม่

“บุคคลตามรายชื่อนั้นต้องลาออกจากตำแหน่งปัจจุบันภายใน 15 วัน จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงที่สี่คือการนำรายชื่อกกต.ชุดใหม่ที่สนช.เห็นชอบทูลเกล้าฯ ซึ่งในขั้นตอนนี้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ เพราะเป็นพระราชอำนาจ แต่ตามปกติกระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20 วัน เมื่อรวมระยะเวลาทุกขั้นตอนแล้วก็น่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 5-6 เดือน หรือแล้วเสร็จประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยวันที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกกต.ชุดใหม่ จะเป็นวันที่กกต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทันที” นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าช่วงที่มีกกต.ชุดใหม่ และช่วงที่กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับบังคับใช้จะซ้อนทับกับช่วงเวลาที่ใกล้การเลือกตั้งหรือไม่ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากระบวนการใดจะเสร็จก่อน เพราะหากได้กกต.ชุดใหม่ ก่อนกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับบังคับใช้ กกต.ชุดใหม่จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง แต่หากได้ กกต.ชุดใหมหลังกฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับบังคับใช้ กกต.ชุดปัจจุบันต้องเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง

“ยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่กระบวนการสรรหา กกต.ใหม่อาจจะล่าช้า เพราะรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้สนช.สามารถลงมติไม่เห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอได้ ซึ่งไม่ว่าจะไม่เห็นชอบทั้งคณะหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาต้องเริ่มกระบวนการสรรหาบุคคลใหม่มาทดแทนบุคคลที่สนช.ไม่เห็นชอบ” นายสมชัย กล่าว

ส่วนกำหนดการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นายสมชัย กล่าวว่า เป็นอีกโจทย์สำคัญที่ฝ่ายที่มีอำนาจต้องตัดสินใจว่า 150 วันนั้น จะนับรวมวันประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้กกต.ได้สอบถามไปยังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แล้ว กรธ.ระบุว่า กรธ.มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มีหน้าที่ตีความรัฐธรรมนูญ ขณะที่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่ตอบคำถาม โดยอ้างว่าเห็นข่าวจากสื่อว่า กกต.จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงให้กกต.สอบถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญเอง

“โจทย์นี้อาจเป็นปมที่ทำให้การเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะ เพราะอาจมีการฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในภายหลังว่าการเลือกตั้งดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงต้องติดตามว่าที่สุดแล้วใครจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะผู้ตัดสินใจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญา แต่ถ้ากกต.พูดคุยกันแล้ว เกิดความมั่นใจกรณีการตีความการจัดการเลือกตั้ง 150 วัน และพร้อมรับผิดชอบกับการตัดสินใจ กกต.ชุดปัจจุบันอาจไม่ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 19 กันยายนนี้กกต.จะประชุมเพื่อพูดคุยกันว่าจำเป็นต้องสอบถามศาลรัฐธรรมนูญในเวลานี้หรือไม่เรื่องการตีความว่าการจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน รวมถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งหรือไม่ และจะหารือกันด้วยว่ากกต.จะยังทำคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรื่องการตัดอำนาจการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และอำนาจ กกต.1 คนในการระงับยังยั้บหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ แต่ยืนยันว่าจะไม่ยื่นคำร้องเรื่องการเซ็ตซีโร่กกต.แล้ว เพราะกกต.เห็นตรงกันว่าจะไม่ยื่นเรื่องดังกล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า หากกระบวนการสรรหากกต.ชุดใหม่ล่าช้าในขั้นตอนของ สนช.ที่ต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบบุคคลที่สมควรแต่งตั้งเป็น กกต.จนกระทั่งใกล้ถึงวันเลือกตั้ง ที่สุดแล้วจะเป็นอำนาจของ กกต.ชุดปัจจุบันในการทำหน้าที่ ยืนยันว่าหากกระบวนการในขั้นตอนดังกล่าวล่าช้าก็ไม่กระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันหากเกิดกรณีที่มีกกต.ชุดปัจจุบันลาออก ศาลฎีกาจะแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เพื่อจัดการเลือกตั้งต่อไป