ข่าวการเมือง » ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินสมาคมรถหรู-กรมศุลกากร เปลี่ยนเกณฑ์คำนวณราคา

ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินสมาคมรถหรู-กรมศุลกากร เปลี่ยนเกณฑ์คำนวณราคา

14 กันยายน 2017
124   0

ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน สมาคมรถหรู-กรมศุลกากร กรณีเปลี่ยนเกณฑ์คำนวณราคา “ชัยยุทธ” รองอธิบดีกรมศุลฯ ยืนยันไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เหตุเป็นเกณฑ์ตรวจสอบภายใน ชี้หากผู้สำแดงไม่ทุจริตไม่ได้รับผลกระทบ

ศาลปกครองกลางไต่สวนฉุกเฉินสองฝ่าย ในคดีที่สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 60 บริษัท ยื่นคำร้องขอศาลปกครองกลาง เพิกถอนหนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ที่ กค 0521(ส)/ร 2640 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่องการประเมินราคารถยนต์สี่ยี่ห้อ ที่กำหนดเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคารถยนต์สี่ยี่ห้อต่างไปจากคำสั่งกรมศุลกากรที่ 317/2547 และระหว่างพิจารณาคดีให้ศาลมีคำสั่งระงับ ไม่ให้กรมศุลกากรใช้วิธีการในการประเมินราคารถตามหนังสือดังกล่าว โดยใช้เวลากว่าสามชั่วโมง และจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร และโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ได้ชี้แจงต่อศาลว่า การดำเนินการของกรมศุลกากรในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไม่ใช่คำสั่งกำหนดราคาประเมิน แต่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ภายในให้เจ้าหน้าที่ใช้สำหรับตรวจสอบ เวลาที่ผู้ประกอบการสำแดงการนำเข้า โดยข้อมูลที่นำมาใช้ได้มาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ได้ข้อมูลจากประเทศต้นทางตามข้อตกลงระหว่างประเทศ สาเหตุที่ต้องปรับเกณฑ์เนื่องจากพบว่ามีการสำแดงเท็จถึง 257 คัน ทำให้รัฐสูญรายได้จากภาษีถึง 4,200 ล้านบาท จึงต้องสร้างเกณฑ์ใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งกับรัฐและผู้ประกอบการ ที่หากตรวจพบภายหลังว่าสำแดงเท็จก็ต้องถูกดำเนินคดีฐานเลี่ยงภาษี รวมทั้งจะกระทบไปถึงผู้ซื้อรถในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย

รองอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรไม่ได้ใช่เกณฑ์การประเมินจากเว็ปไซต์ตามที่สมาคมฯเข้าใจ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า เพราะเป็นเกณฑ์ภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีการสำแดงเท็จหรือไม่ แต่ในส่วนของหลักเกณฑ์ใหญ่ตามคำสั่งที่ 317/2547 อยู่ในระหว่างการแก้ไข ดังนั้นหากผู้ประกอบการสุจริตย่อมไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และยืนยันว่าการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจพิจารณาเกณฑ์ราคาไม่ได้เป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่หาผลประโยชน์ และยอมรับว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมเฉพาะการนำเข้าจากประเทศต้นทางบางประเทศ ยังมีช่องโหว่ให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงด้วยการนำเข้าจากประเทศที่กรมศุลกากรยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ เพราะยังต้องคำนวณราคาจากเกณฑ์เดิม เนื่องจากยังไม่มีอัตราใหม่เทียบเคียง

ด้านตัวแทนผู้ประกอบการ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์ ร่วมมือทำตามนโยบายและประกาศต่าง ๆ ของกรมศุลกากรด้วยดีมาตลอด จึงขอความเห็นใจให้กรมศุลกากรแจ้งการรับราคาในอัตราที่เหมาะสม เป็นธรรม มีการกำหนดราคา ระยะเวลา ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมีเวลาปรับตัวกับราคาที่เปลี่ยนแปลงได้