ข่าวสังคม » มิสซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์ และรองเข้าขอบคุณผู้บริหารโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

มิสซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์ และรองเข้าขอบคุณผู้บริหารโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

14 กันยายน 2017
287   0

น.ส. จิรประภา บุญเนื่อง มิสซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์ 2017 ที่จะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสซูปร้าอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ประเทศโปแลนด์ พร้อมรองอีก 4 คน ประกอบด้วย น.ส. พิณรัตน์ มะวิญธร น.ส.กวินตรา ประภาสะโนบล น.ส.ปัภฑณัญ จันทรโชตะ และ น.ส.นิศานาถ โม่งใส เข้าขอบคุณ วิภาพรรณ (ณ ระนอง) คูสุวรรณ และ ดร.ศิริภัทรา คูสุวรรณ ณ ระนอง ผู้บริหารโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต