ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตเปิดเส้นทางเดินป่าแห่งใหม่ ตามรอยสมเด็จพระเทพฯ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว

ภูเก็ตเปิดเส้นทางเดินป่าแห่งใหม่ ตามรอยสมเด็จพระเทพฯ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว

14 กันยายน 2017
249   0

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตดันเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว จุดน้ำตกบางแป-โตนไทร ระยะทาง 4 กม.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของเกาะภูเก็ต ตามรอยสมเด็จพระเทพฯ สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวตามเส้นทางดังกล่าวได้ในช่วงเดือน พ.ย.นี้

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการผลักดันเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว บริเวณน้ำตกบางแป เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ว่า จังหวัดภูเก็ตมีโครงการที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว บริเวณน้ำตกบางแป ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของเกาะภูเก็ต ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีธรรมชาติที่สวยงาม และมีน้ำตกบางแป ซึ่งจะเชื่อมโยงกับน้ำตกโตนไทร ระยะทางประมาณ 4 กม.

โดยเส้นทางเดินป่าระยะทาง 4 กม.จากน้ำตกบางแป ไปยังน้ำตกโตนไทรนั้น เมื่อวันพุธที่ 18 ธ.ค.2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินป่าจากน้ำตกบางแปไปยังน้ำตกโตนไทร จุดนี้จึงมีความสำคัญและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็น landmark สำคัญอีกจุดหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างถาวรยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและระบบนิเวศน์ โดยตลอดเส้นทาง 4 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส กับธรรมชาติในป่า สัตว์ป่าที่หลากหลายชนิด อาทิ นกนานาชนิด ไก่ป่า หมูป่า กะจง และชะนีที่มีการคืนสู่ธรรมชาติ ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นเสน่ห์ที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของป่าที่สมบูรณ์ มีเสียงนก เสียงชะนี ร้อง ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมีรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น นับเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

นายนรภัทร กล่าวต่ออีกว่า ในการพัฒนาสถานที่ดังกล่าวได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดยบรรจุเข้าในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อเติมเต็มในบางจุดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการคมนาคมที่จะเดินทางเข้ามายังเขตห้ามล่าสัตว์เขาพระแทวให้มีความสะดวก มีห้องสำหรับรับชมข้อมูลในรูปแบบมัลติมิเดียเพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วน ก่อนเดินชมสถานที่และสัมผัสของจริง ทั้งนี้การดำเนินการจะใช้งบประมาณไม่มากเพราะไม่เน้นการก่อสร้างแต่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าเอาไว้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพที่สมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์เหมาะที่จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต โดยคาดว่าในช่วงเดือน พ.ย.นี้ จะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวตามเส้นทางดังกล่าวได้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเส้นทางเดินป่าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชื่นชมและศึกษาธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว แล้วก็ตาม

ด้าน นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว กล่าวว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว บริเวณน้ำตกบางแป มีพื้นที่ประมาณ 22.28 ตารางกิโลเมตร มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ในปัจจุบันพบสัตว์หายาก เช่น งูเขียวหางไหม้ภูเก็ต ปูน้ำตก และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงไม้พื้นถิ่น เช่น มะม่วงป่า หวาย 4-5 สายพันธุ์ และปาล์มหลังขาว โดยพื้นที่มีความหลากหลายสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย มาทำกิจกรรมด้านการพักผ่อน การท่องเที่ยว และเพื่อศึกษาหาความรู้ได้ ดังนั้นหากได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จะทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง