ข่าวภูเก็ต » พ่อเมืองชวนเที่ยวเทศกาลอาหารฮาลาล นำกระบี่เป็นโมเดลตลาดฮาลาล

พ่อเมืองชวนเที่ยวเทศกาลอาหารฮาลาล นำกระบี่เป็นโมเดลตลาดฮาลาล

14 กันยายน 2017
214   0

พ่อเมืองชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหารฮาลาล 2017 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 พร้อมนำทีมเปิดงานยิ่งใหญ่ โชว์ศักยภาพกระบี่เป็นโมเดลนำร่อง รองรับตลาดฮาลาล อาหารแห่งอนาคต เตรียมความพร้อม และคุณภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืนและสมดุล ตามแนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวฮาลาล นึกถึงประเทศไทย จะต้องนึกถึงจังหวัดกระบี่

เวลา 19.30 น วันที่ 13 กันยายน 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดงาน เทศกาลอาหารฮาลาล 2017 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ซึ่งทางจังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้ประกอบการอาหารฮาลาล และผู้ประกอบการโรงแรม ฮาลาล จังหวัดกระบี่ นำร่องจัดเป็นครั้งแรกและจังหวัดแรกของประเทศ ทั้งนี้มีประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานและให้ความสนใจในกิจกรรมการออกร้านอาหาฮาลาล ภายในบูทต่างๆกว่า 70 บูท ทั้งการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ THE BEST OF KRABI โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ อาหารพื้นเมือง บูธจากโรงแรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ การจัดประกวดอาหาร / การแต่งกายแบบฮาลาล สปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดกระบี่ การนำเสนอบริการที่พักและ Package ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เทศกาลอาหารฮาลาล” ถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดกระบี่ที่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับการบริการนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยว

โดยจังหวัดกระบี่เป็นลำดับแรกๆ (Think of Thailand , think of Krabi ) Halal Tourism ที่จะต้องมีความพร้อม มีคุณภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืนและสมดุล ตามแนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวฮาลาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า จังหวัดกระบี่ ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีสถิติตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงมากทุกปี แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลกที่ต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้นโยบาย Krabi Global City ซี่งยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มการท่องเที่ยวฝั่ง อันดามัน Halal Tourism จึงเป็นหนึ่งเป้าหมาย การผลักดัน ในการพัฒนา ให้เป็นเมืองสำคัญและเมืองแลนด์มาร์คของโลก หรือ Krabi Global City เป็นเมืองสำคัญที่ปรากฏในแผนที่โลก นึกถึงประเทศไทย จะต้องนึกถึงจังหวัดกระบี่ เป็นลำดับแรกๆไปพร้อมกับกระบี่ เมือง Halal Tourism และกระบี่ เมืองแพะ