ข่าวภูเก็ต » พม.เปิดบ้านมิตรไมตรีที่ภูเก็ตให้บริการคนไร้ที่พึ่ง

พม.เปิดบ้านมิตรไมตรีที่ภูเก็ตให้บริการคนไร้ที่พึ่ง

14 กันยายน 2017
221   0

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดบ้านมิตรไมตรีภูเก็ต ให้บริการคนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 14 ก.ย.2560 นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิดบ้านมิตรไมตรีจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ ผู้มีรายได้น้อย เพื่อรองรับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัยชั่วคราว ณ บ้านมิตรไมตรีภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นางสาวยุพเรศ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ตามนโยบายของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เน้นให้กลุ่มเป้าหมาย ต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดบริการบ้านมิตรไมตรี 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการสถานที่พักชั่วคราวแก่คนไร้ที่พึ่ง พร้อมจัดบริการสวัสดิการสังคมเบื้องต้น เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น วางแผนพัฒนาศักยภาพอย่างมีส่วนร่วม ปรับพฤติกรรม ส่งกลับภูมิลำเนาหรือคืนสู่ครอบครัว และชุมชน รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่ต้องเข้ารับบริการระยะยาวในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

นางสาวยุพเรศ กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เปิดบ้านมิตรไมตรีแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ขยายพื้นที่ให้บริการในภูมิภาคอีก 9 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ บ้านมิตร-ไมตรีเชียงใหม่ ภาคกลาง บ้านมิตรไมตรีพิษณุโลก และบ้านมิตรไมตรีชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านมิตรไมตรีอุบลราชธานี บ้านมิตรไมตรีขอนแก่น และบ้านมิตรไมตรีนครราชสีมา ภาคใต้ บ้านมิตร-ไมตรีนครศรีธรรมราช บ้านมิตรไมตรีสงขลา และบ้านมิตรไมตรีภูเก็ต ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการคนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหา จำนวน 379 คน และสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายต่อวันได้จำนวนไม่เกิน 30 คน จากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กร และเเครือข่ายบ้านมิตรไมตรีภูเก็ต จำนวน 12 ราย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจ ไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม นำพาประเทศไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง