ข่าวเศรษฐกิจ » คลังคาดขายกองทุน TFF ต้นปี 61

คลังคาดขายกองทุน TFF ต้นปี 61

14 กันยายน 2017
63   0


กระทรวงการคลังรออัยการพิจารณาส่วนแบ่งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ คาดจำหน่ายต้นปี 61

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ (TFF) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการในการกำหนดส่วนแบ่งผลตอบแทน (RTA) หลังจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เสนอส่วนแบ่ง เพื่อดูข้อกฎหมายให้รอบคอบ จากนั้นเตรียมยื่นทำคำเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าผ่านขั้นตอนช่วงปลายปี 2560 จากนั้นจะเริ่มจำหน่ายกองทุนช่วงต้นปี 2561

นายเอกนิติ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาได้หารือสำนักงานอัยการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น แนวทางนำส่วนแบ่งรายได้เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อไม่ให้กระทบสัญญา คาดว่าอัยการใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 1-2 เดือน เมื่อเริ่มขายกองทุนจะได้เตรียมนำเงินส่งให้ กทพ. เพื่อลงทุนตามแผนเดือนมีนาคม 2561 นอกจากนี้ ยังต้องจัดทำร่างหนังสือชี้ชวน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อชี้แจงนักลงทุนไทยทราบและเข้าใจเหมือนกับนักลงทุนสถาบัน