ข่าวเศรษฐกิจ » กรมฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเขื่อนแม่กวงฯ-ลำตะคอง

กรมฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเขื่อนแม่กวงฯ-ลำตะคอง

14 กันยายน 2017
53   0


กรมฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเขื่อนแม่กวงฯ – เขื่อนลำตะคอง ให้เพียงพอตามความต้องการ หลังเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์น้ำเมื่อวันที่ 11 กันยายนสถานการณ์น้ำในเขื่อนสำคัญบางเขื่อนของประเทศยังมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และมีความต้องการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการเติมน้ำ 10 เขื่อนของแต่ละภูมิภาคเช่นเดิม ได้แก่ ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันตก ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขื่อนพลวง จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้เน้นเติมน้ำให้กับเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำกว่าร้อยละ 30 คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนลำตะคอง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่ดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบเร่งวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงให้ตรงพื้นที่เป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการน้ำแต่ละเขื่อน เพื่อให้พร้อมต่อการรองรับฤดูแล้งที่จะมาถึง

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 13 กันยายน 2560 ในภารกิจการเติมน้ำให้กับเขื่อนสำคัญทั่วทุกภูมิภาค พบว่า ภาคเหนือ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภอฮอด ดอยเต่า แม่แตง เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล ส่วนผลการปฏิบัติภารกิจโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภออมก๋อย ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และพื้นที่ ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง ภาคกลาง โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง ภาคมีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่อำเภอตาพระยา โคกสูง จังหวัดสระแก้ว และภาคใต้ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและหนักบางแห่ง บริเวณพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี พร้อมทั้งปฏิบัติภารกิจโปรยเมล็ดพันธุ์พืชชนิดประดู่ 6,930 เมล็ดปั้นดิน หลังเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง