ข่าวเศรษฐกิจ » ออมสินพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ออมสินพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

13 กันยายน 2017
136   0


ธนาคารออมสินพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 21 กันยายนนี้ ขณะเดียวกันเตรียมทำข้อตกลงยุติปัญหาหนี้ครูภายในปีนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่ 21 กันยายนนี้ ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางทยอยส่งมอบบัตรให้กับธนาคารต่าง ๆ รวมทั้งธนาคารออมสิน โดยธนาคารมีสาขาที่พร้อมรองรับการแจกบัตรกว่า 1,070 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรกับธนาคารออมสินกว่า 3.4-3.5 ล้านราย จากผู้ลงทะเบียน 3.7 ล้านราย โดยวันรับบัตรเพียงนำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตนเท่านั้น

สำหรับกรณีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. เตรียมยื่นฟ้องธนาคารออมสิน หลังจากธนาคารยังดำเนินการหักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่ตกลงว่าจะยกเลิกการทำบันทึกข้อตกลงฉบับเดิมแล้ว ล่าสุดธนาคารออมสินได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีชี้แจงว่าจะไม่มีการฟ้องร้อง เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกัน แต่จะมีการหารือรายละเอียดข้อตกลงใหม่ ซึ่งข้อตกลงทั้งหมดจะเร่งจัดทำให้เสร็จภายในปีนี้ โดยจะต้องให้ผลประโยชน์ตกกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เป็นประธานเปิดงานอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Smes Start up ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ประกอบการ Smes Start up เข้าร่วม 150 ราย และมีผู้ประกอบการ Smes Start up ที่ประสบความสำเร็จมาให้ความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อให้มีแนวคิด การพัฒนาสินค้า การใช้นวัตกรรมใหม่ และปรับตัวให้ทันกับการดำเนินธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ Smes Start up จำนวน 464 ราย วงเงินสินเชื่อกว่า 1,400 ล้านบาท