ข่าวสังคม » สภ.เมืองภูเก็ตปิดการอบรม โครงการ D.A.R.E คาดหวังเยาวชนได้ความรู้การต่อต้านการใช้ยาเสพติด

สภ.เมืองภูเก็ตปิดการอบรม โครงการ D.A.R.E คาดหวังเยาวชนได้ความรู้การต่อต้านการใช้ยาเสพติด

13 กันยายน 2017
86   0

สภ.เมืองภูเก็ตปิดการอบรม โครงการ D.A.R.E คาดหวังเยาวชนได้ความรู้การต่อต้านการใช้ยาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 12 ก.ย. 2560 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งคาบุณยขจรประชาอาสา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ. โกมล โอศิริ ผกก. สภ. เมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (โครงการ D.A.R.E) ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พ.ต.อ. โกมล ได้กล่าวขอบคุณ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรโรงเรียนบ้านทุ่งคาและโรงเรียนบ้านกู้กูที่ให้ความร่วมมือเอื้อเฟื้อสถานที่ พร้อมทั้งบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมรวมถึงได้ชื่นชมผลการดำเนินงานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตามโครงการ D.A.R.Eที่เทศบาลตำบลรัษฎาดำเนินการเพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจสามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆได้และมีพฤติกรรมและการครองตนที่เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้

ทั้งนี้ พ.ต.อ.โกมล คาดหวังว่าเด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะหลีกเลี่ยงการจากสิ่งยั่วยุและแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การใช้ยาเสพติดทุกชนิด รวมทั้งเป็นแกนนำเพื่อต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนร่วมเป็นรั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียนและรั้วครอบครัว ในการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาทำลายชีวิต