ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

13 กันยายน 2017
250   0

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฝ่ายอาหาร น้ำดื่มและต้อนรับ

เมื่ิอเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.ย. 2560 ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมทงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ฝ่ายอาหาร น้ำดื่มและต้อนรับ (เฉพาะภาคเอกชน) โดยมีนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นายพรพิสุทธิ์ ลิ่มดำรงกุล นายกสมาคมชาวจังหวัดนครศรีธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วม

นายธีระ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฝ่ายอาหาร น้ำดื่มและต้อนรับ ซึ่งทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการมอบหมายภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบให้เพียงพอกับประชาชนที่จะมาร่วมพิธี ซึ่งมีทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดเตรียมในเรื่องของอาหารและน้ำดื่มเพิ่มเติมจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วบางส่วน

อาทิ อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สพหรับใช้วางอาหาร เครื่องดี่ม อย่างเพียงพอ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต จัดเตรียมน้ำดื่มสำหรับกองกลาง จำนวน 10,000 ขวด เทศบาลนครภภูเก็ต จัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 5,000 ชุด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก 6 แห่งจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม แห่งละ 2,200 ชุด และ อบจ.ภูเก็ต อีก 2,200 ชุด สำนักงานคลังจังหวัดภุเก็ต ในนามกระทรวงการคลัง มอบน้ำดี่มจำนวน 10,000 ขวด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและัสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ยินดีสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 30,000 ชุด และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ ในการสนับสนุน ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ อาหารและเครื่องดื่มที่จะนำมาร่วมในวันพิธีฯ ควรจะเป็นอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารปรุงเสร็จมาจากสถานที่อื่นแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดเรียบร้อย สำหรับบรรจุภัณฑ์ไม่จำกัดว่าจะใช้วัตถุดิบประภทไหน แต่หากลดการใช้โพมได้ก็จะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านจราจรจรของส่วนราชการและประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีที่บริเวณเวทีกลางสะพานหินเพื่อให้การจัดงานพิธีมีความพร้อมสูงสุดต่อไป