ข่าวภูเก็ต » ทุกภาคส่วนร่วมทำดี Big Cleaning Day แหล่องท่องเที่ยว

ทุกภาคส่วนร่วมทำดี Big Cleaning Day แหล่องท่องเที่ยว

13 กันยายน 2017
113   0

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา กลุ่ม ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท กลุ่มแม่บ้าน อสม. สถานศึกษา ชมรมเรือหางยาวอ่าวนาง และกลุ่มพลังมวลชนในตำบลอ่าวนางร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมทำดี เมืองสวย น้ำใส

วันที่ 13 กันยายน 2560 ที่บริเวณถนนหน้าหาดนพรัตน์ธารา พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ นายวินัย จางแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กันยายน โดยมี นายพินิจ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี นายอิศรา งามประดิษฐ์ รองปลัด อบต.อ่าวนาง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท กลุ่มแม่บ้าน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องพลีร่วมกิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่ม เก็บขยะไปแต่ละโซน เส้นทางที่ 1 จากหน้าหาดนพรัตน์ ไปถึงคลองยิงเสือ เส้นที่ 2 จากหน้าหาดนพรัตน์ไปหน้าอุทยานฯ และเส้นที่ 3 ในซอยสนามมวย โดยร่วมกัน เก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ขวดเครื่องดื่ม ถุงพลาสติด และเศษขยะอื่น ๆ สองข้างทาง ถนนหาดนพรัตน์ธารา ตลอดแนวยาว ทั้ง 2 ข้าง และในซอยสนามมวย โดยเก็บรวบรวมใส่ถุงดำ กองรวมไว้แล้วให้รถขนขยะจัดเก็บไปทำลาย ต่อไป

นอกจากนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณทางเดินชายหาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง และให้ตำบลอ่าวนางมีทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมกันนี้ได้นำรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนางฉีดน้ำทำความสะอาดถนนบริเวณหาดนพรัตน์ธารา และขุดลอกท่อที่อุดตัน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนตำบลอ่าวนาง ตลอดจนนักท่องเที่ยว รักษาความสะอาด ของพื้นที่ตำบลอ่าวนางให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อม

สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว อันเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมา

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ โรงแรมไวท์แซนกระบี่ สหกรณ์เรือหางยาวอ่าวนาง บริษัทชาจันดี โรงแรมมารีน่า เอ็กซ์เพรสฟิชเชอร์แมน ชมรมตุ๊กตุ๊กแดง คณะครูโรงเรียนบ้านช่องพลี กลุ่มแม่บ้าน โรงแรมบุรีธารา โรงแรมอ่าวนางภูเภตรา รีสอร์ท และรร.อ่าวนางบุรีรีสอร์ท บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน