ข่าวเศรษฐกิจ » ไทยจับมือญี่ปุ่นพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน

ไทยจับมือญี่ปุ่นพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน

12 กันยายน 2017
102   0


ไทยจับมือญี่ปุ่นพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ไทยเป็นตัวกลางพัฒนาบุคลากร ตลาดเงิน ตลาดทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเจรจาทวิภาคีกับนายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ) ว่า ตามที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มบทบาทด้านการค้าเสรีมากขึ้นและนายกร้ฐมนตรีญี่ปุ่นมีบทบาทมากขึ้นในเวทีการเจรจาการค้าการตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือทีพีพี ไทยยินดีที่จะหารือกับญี่ปุ่นให้มีบทบาทสำคัญเรื่องนี้ รวมถึงการเกิดขึ้นของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) รวมอาเซียน 10 ประเทศ และอีก 6 ประเทศ รวมเป็น 16 ประเทศ

ขณะเดียวกันการหารือทวิภาคีครั้งนี้ ฝ่ายไทยยังขอให้เมติเปิดโอกาสให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมพบปะบ่อยขึ้น เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการลงทุนในภูมิภาคนี้ และในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS โดยให้ไทยมีบทบาทเป็นตัวกลางช่วยพัฒนาประเทศเพื่้อนบ้านและภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง เพราะมีหลายส่วนที่ไทยและญี่ปุ่นสามารถดำเนินการร่วมกันได้ เช่น การพัฒนาบุคลากร ตลาดเงิน ตลาดทุน

นอกจากนี้ ยังต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในไทย เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางจากทิศตะวันออก-ตะวันตก โครงการ (อีสต์-เวสต์ คอริดอร์) ที่จะช่วยเชื่อมต่อกับเส้นทางทิศเหนือ-สู่ใต้ หรือโครงการนอร์ธ-เซาธ์คอริดอร์ส ส่งผลให้ไทยสามารถเชื่อมโยงต่อไปได้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMVT ไปสู่ประเทศอินเดียและบังกลาเทศ เป็นต้น ตามที่เคยหารือกันมาแล้วก่อนหน้านี้กับทางญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างเส้นทางรถไฟจะทำให้เส้นทางสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ เมติยังรับที่จะช่วยไทยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และไทยยังขอให้องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทร ช่วยพัฒนาระบบออโตเมชั่นในผู้ประกอบการไทย และช่วยพัฒนาประชาชนไทยภาคบริการที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 60 ของจีพีดีไทยให้พร้อมก้าวสู่การท่องเที่ยวชุมชนและวิสาหกิจชุมชน