ข่าวการเมือง » ประธานสนช.ชื่นชมขรก.วุฒิสภาไม่ทุจริต

ประธานสนช.ชื่นชมขรก.วุฒิสภาไม่ทุจริต

12 กันยายน 2017
94   0


ประธานสนช.เป็นประธานทำบุญครบรอบก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 25 ปี ชื่นชมบุคลากรไม่มีปัญหาทุจริต ขอให้ดำรงความดีนี้ไว้ตลอดไป

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. )เป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 25 ก่อนนำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากนั้นประธานสนช.มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

นายพรเพชร กล่าวให้โอวาท ว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเชิดชูบุคลากรผู้ยึดมั่นและปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ โดยเน้นรณรงค์ให้บุคลากรของรัฐสภาประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว โดยจัดโครงการสร้างความเข้มแข็ง รณรงค์บุคลากร และคัดเลือกบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้บุคลากรเพื่อเป็นแบบอย่าง

“ขอให้ยึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการและการดำรงชีวิตส่วนตัว เพราะจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความสุขสืบไป ซึ่งจากการที่ได้สัมผัสบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไม่มีปัญหาเรื่องทุจริต จึงอยากให้ในโอกาสครบ 25 ปี มุ่งมั่นทำความดี มีจริยธรรมเช่นนี้ตลอดไป” ประธานสนช. กล่าว