ข่าวเศรษฐกิจ » กรมวิชาการเกษตรเตรียมสั่งห้าม-จำกัดใช้วัตถุอันตราย

กรมวิชาการเกษตรเตรียมสั่งห้าม-จำกัดใช้วัตถุอันตราย

12 กันยายน 2017
103   0


กรมวิชาการเกษตรเตรียมสั่งห้ามใช้ 2 วัตถุอันตราย จำกัดการใช้อีก 1 วัตถุอันตราย หลังพบเป็นอันตรายต่อเกษตรกร

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อการลดการใช้สารเคมีและส่งเสริมให้สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารตกค้าง ดังนั้น จึงมีนโยบายห้ามใช้วัตถุอันตราย “พาราควอต” และ “คลอร์ไพริฟอส” ซึ่งเป็นสารที่มีค่าความเป็นพิษปานกลางภายในต้นเดือนธันวาคม 2562 และจำกัดการใช้ “ไกลโฟเซต” สารกำจัดวัชพืชที่มีค่าความเป็นพิษน้อยอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ทางกรมวิชาการเกษตรจะศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการใช้สารเคมีดังกล่าวต่อไป