ช่วยกันแลพังงา » เกาะกลางถนนสี่เลน ตัวจริงของปัญหาอุบัติเหตุ…ใช่หรือ?…

เกาะกลางถนนสี่เลน ตัวจริงของปัญหาอุบัติเหตุ…ใช่หรือ?…

11 กันยายน 2017
111   0

 

เกาะกลางถนนสี่เลน กำลังถูกตั้งคำถามขึ้นมาจากผู้ขับขี่รถทั้งในจังหวัดพังงาและภูเก็ต เนื่องจากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุมีเกาะกลางถนนเข้ามาเกี่ยวข้อง สาเหตุสำคัญหนึ่ง พื้นผิวถนนบริเวณชิดกับเกาะกลางหลายช่วง จะมีน้ำฝนขังเป็นแอ่ง ๆ เกิดจากความไม่ได้มาตรฐานของถนน หรือเกิดจากช่องระบายน้ำริมเกาะกลางไม่ได้มาตรฐานก็สุดแท้แต่ หากขับขี่รถมาโดยไม่ระมัดระวัง หรือเกร็งมือจับพวงมาลัยรถไม่แน่น รถจะเสียหลัก แฉลบขึ้นเกาะกลางทันที และหากขับมาด้วยความเร็ว มีโอกาสแฉลบพุ่งข้ามเกาะกลางไปชนประสานงากับรถที่วิ่งสวนมาครับ

การก่อสร้างถนนสี่เลนที่มีเกาะกลางถนน มันเป็นมาตรฐานของการก่อสร้างที่ควบคู่กันมายาวนาน แต่มาระยะหลัง เกาะกลางถนนกำลังถูกสังคมผู้ขับขี่รถมองว่า ไม่มีเกาะกลางถนนจะดีกว่าไหม ดีกว่าประการที่หนึ่ง… ได้พื้นผิวถนนเพิ่มขึ้น ลดปัญหาความแออัดของรถติดบนท้องถนน ดีกว่าประการที่สอง…จะไม่มีแอ่งน้ำขังบริเวณพื้นผิวถนนชิดเกาะกลาง ลดการเกิดอุบัติเหตุ รถแฉลบเสียหลักขึ้นเกาะกลาง ดีกว่าประการที่สาม… ไม่เป็นจุดบังตา ในช่วงกลับรถ (U-TUNE) หลายแห่งตกแต่งเป็นสวน ปลูกต้นไม้ตัดแต่ง ปิดบังสายตาผู้ขับขี่ หรือหลายแห่งปล่อยให้ต้นหญ้าขึ้นสูง โดยไม่มีการดูแลตัดแต่งให้สั้น

อีกประการหนึ่ง เกาะกลางถนนไม่ได้ช่วยป้องกันรถยนต์ที่เสียหลัก พุ่งข้ามเกาะกลางชนประสานงารถยนต์ที่วิ่งสวนมาได้ ปัญหานี้ในระยะหลังเกิดขึ้นบนถนนสี่เลนในจังหวัดพังงา-ภูเก็ตหลายจุด ผู้เขียนเคยเรียกร้องให้รื้อเกาะกลางถนนออก และเสนอให้ใช้ BARRIER ปูน เป็นแนวแบ่งครึ่งถนน จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุในกรณีนี้ได้ และที่น่าจะนำมาใช้กับจังหวัดท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตและพังงา ROLLING BARRIER (ตามภาพ) จะช่วยแก้ปัญหารถแหกโค้ง ที่ระยะหลังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ต้องอย่าลืมเป็นอันขาดว่า ความปลอดภัยทางถนน ถือเป็นหน้าเป็นตาอย่างหนึ่งของทั้งสองจังหวัดนี้ครับ

เกาะกลางถนนสี่เลนเป็นตัวปัญหาของอุบัติเหตุไช่หรือไม่…ต้องเอาไปคิดกัน การใช้ BARRIER ปูน แทนเกาะกลางตลอดแนว แก้ปัญหารถเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางได้หรือไม่…ต้องเอาไปคิดกัน การติดตั้ง ROLLING BARRIER บริเวณโค้งอันตราย ช่วยป้องกันและลดปัญหารถแหกโค้งได้หรือไม่… ก็ต้องเอาไปคิดกันด้วยครับ…

นายป๊อบ