แลพังงา

9 กันยายน 2017
187   0

(ประชุม ก.บ.จ_)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ประชุม ก.บ.จ.” วันที่ 8 ก.ย. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ศรีพงศ์ บุตรงามดี รอง ผวจ.พังงา บำรุง ปิยนามวาณิช นายก.อบจ.พังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 61 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 60 การขอแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมภายในแผนงานโครงการประจำปี 60 (ภาพ ขอบคุณ ธิดารัตน์ ดิษฐอำไพ)…“เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย” สินาท มณีบางกา ผู้พพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า วันที่ 12 ก.ย.60 ศาลเยาวชนฯ ร่วมกับ อบจ.พังงา จัดอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา อบจ.พังงา เครือข่ายพิทักษ์เด็กเยาวชนและครอบครัว ผู้นำชุมชน จิตอาสา ให้มีการช่วยเหลือกันในสังคม และสามารถถ่ายทอดความรู้ แนะนำให้กับประชาชนในท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุดในสังคม…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา