แลพังงา

8 กันยายน 2017
160   0

(ตรวจสุขภาพจิตชาวบ้าน)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ตรวจสุขภาพจิตชาวบ้าน” วันที่ 6 ก.ย. มานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา นำเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานยุติธรรม อัยการ กรรมการอิสลามและทนายอาสา ลงพื้นที่บ้านในอ.ตะกั่วทุ่ง หลังมีข่าวเด็กหญิงอายุ 15 ปี ถูกข่มขืน พ.ญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเข้าดูแลรักษาสภาพจิตของชาวบ้านในชุมชน เบื้องต้นได้ตรวจและจำแนกอาการสุขภาพจิตตามอาการน้อยไปยังอาการหนัก พบว่าน้อยสุดคือ อาการเครียด กังวล นอนไม่หลับ ส่วนอาการหนักสุดถึงขั้นขนาดคิดสั้น ทำให้เรื่องนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตเข้าดูแลรักษาและพบแพทย์ด้านสุขภาพจิตโดยเร็วที่สุด (ภาพ ขอบคุณ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…

(โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ)

“ติดตามผลการดำเนินงาน” วันที่ 7 ก.ย.สมชาย บริพันธ์ เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี จังหวัดพังงาได้รับงบประมาณ 138.79 ล้านบาท ดำเนินงานใน 60 ชุมชน 456 โครงการ ขณะนี้ได้ทำการเบิกจ่ายครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 60 โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นโครงการที่สามารถทำให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นฐานรากสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรให้กับชุมชนของจังหวัดพังงา ถึงแม้ว่าทุกโครงการจะทำการเบิกจ่ายเงินประมาณเสร็จสิ้นแล้ว แต่ด้านการดำเนินงานยังคงต้องมีการติดตาม ประเมินผล เก็บเกี่ยวผลผลิตกันต่อไป (ภาพ ขอบคุณจันทรา สุขนุช)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา