แลพังงา

5 กันยายน 2017
136   0

(พ.ม.ห่วงใย 1)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“พ.ม.ห่วงใย” วันที่ 4 ก.ย. ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา ภัคพงศ์ ทวพัฒน์ ผวจ.พังงา ประธานเปิดกิจกรรม พ.ม.ห่วงใย ชื่นใจประชา ใต้ร่มพระบารมี จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อพม.ดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนตัวอย่าง และมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนงานพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน กิตติ ทวีทรัพย์

(พ.ม.ห่วงใย 3)

พมจ.พังงา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการออกหน่วยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับบริการสวัสดิการสังคมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานภาคีด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดพังงา ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม อาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในช่วงเช้า มีการเดินรณรงค์ การประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตาม พ.ร.บ.ใหม่ การดำเนินงานเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด การรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ภาพ ขอบคุณ ธงชัย แต่สกุล)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

 

เขยพังงา