แลพังงา

3 กันยายน 2017
179   0

(เมทิกา)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“พิสูจน์ความสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว” เมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ก่อนครบกำหนดวันที่ 6 ก.ย.60 มีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้าพิสูจน์ความสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบว่าลูกจ้างตรงกับจำนวนที่นายจ้างขอไว้หรือไม่ และลูกจ้างมีหน้าตาเหมือนในลักษณะที่นายจ้างขอไว้จริงหรือไม่ โดยไม่อนุญาตให้นายจ้างมีลูกจ้างอายุต่ำกว่า 15 ปี จังหวัดพังงามีนายจ้างมาแจ้งความต้องการ จำนวน 2,746 ราย ลูกจ้างต่างด้าว จำนวน 7,047 ราย ปัจจุบันมีนายจ้างมาพิสูจน์ความสัมพันธ์แล้วกว่า ร้อยละ 60…

(บัตรคนจน)

“บัตรคนจน” ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการประชารัฐสวัสดิการ การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) โดยจะเริ่มทยอยแจกตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.60และนำไปใช้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 บัตรคนจนมีสองกลุ่ม กลุ่มแรก รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินผ่านบัตรเดือนละ 200 บาท หรือ 2,400 บาท/ปี กลุ่มที่สอง รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินผ่านบัตร 300 บาท หรือ 3,600 บาท/ปี ทั้งนี้บัตรคนจนไม่ว่าของกลุ่มใดและแบบใด จะมีวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จากร้านค้ากระทรวงพลังงาน 45 บาท/คน/3 เดือน และยังช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (สำหรับต่างจังหวัด) ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน รวมถึงค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน โดยเงินจะเข้ามาทุกวันที่ 1 ของเดือน แต่ถ้าใช้ไม่หมดเงินจะถูกตัด ไม่สามารถสะสมได้…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…